Ondernemingsgegevens


Fysieke Winkel:

Vanderhaegen NV

Molenveld 4 – 9450 Haaltert

email: info@vdhaegen.be

Tel: +32(0)53831579

Openingsuren: Van ma. tot vr. van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 18u. - za. van 9u. tot 12u.


Maatschappelijke zetel:

NV Vanderhaegen

Molenveld 6

9450 Haaltert

Btw nummer: BE0451.597.059

H.R.Aalst62-619


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN B2B

1. Zonder schriftelijke tegenspraak zijn al onze facturen

betaalbaar contant aan de zetel van N.V. Vanderhaegen,

Molenveld 6, B-9450 Haaltert.

Alle verkochte goederen blijven ons bezit tot volledige

betaling.

Alle onbetaalde sommen worden vermeerderd met 15%

interest vanaf hun vervaldag : in dit geval zal de factuur

verhoogd worden met 20%, ten titel van forfaitaire en

conventionele vergoeding voor vorming van dossier en met

een minimum van € 50,00.

Alle incasseringskosten, ban, esconto en judiciaire kosten

zijn ten laste van de koper.

2. Al onze prijzen zijn berekend uitgaand van onze werkhuizen.

Alle taksen, hetzij welke, zijn ten laste van de koper.

3. Alle goederen zijn beschouwd aangenomen te zijn bij het

verlaten van onze werkhuizen.

Ingeval van verzending, zelfs franco, reizen de goederen op

de verantwoordelijkheid van de koper.

4. De levering kan door ons op ieder ogenblik, indien

noodzakelijk, gewijzigd worden.

Geen enkele vergoeding kan geëist worden voor vertraagde

leveringen.

5. Iedere betwisting over onze rekeningen dient ons binnen de 8

dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven

voorgelegd te worden.

De goederen worden in geen geval teruggenomen als er

schade aangebracht werd na het verlaten van onze

werkhuizen.

Ingeval van betwisting bij de uitvoering van onderhavig

contract, zijn de rechtbanken van het arrondissement waarin

de N.V. Vanderhaegen zijn zetel heeft, bevoegd.

6. Iedere gedrukte clausule die voorkomt op een schrijven,

bestelbon, enz... van onze klanten, en die tegensprekelijk zijn

met bovenvermelde voorwaarden, kan door ons niet erkend

worden.

7. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het

onoordeelkundig gebruik van onze geleverde goederen.

8. Clichés/zeefdrukramen blijven onze eigendom. Zeefdruk-filmen kan men verkrijgen op aanvraag.